Data In, Fact Out: Automated Monitoring of Facts by FactWatcher

Naeemul Hassan, Afroza Sultana, You Wu, Gensheng Zhang, Chengkai Li, Jun Yang, Cong Yu. Data In, Fact Out: Automated Monitoring of Facts by FactWatcher. PVLDB, 7(13):1557-1560, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.