Research on Audio-Visual Detection Method for Conveyor Belt Longitudinal Tear

Chengcheng Hou, Tiezhu Qiao, Meiying Qiao, Xiaoyan Xiong, Yi Yang, Haitao Zhang. Research on Audio-Visual Detection Method for Conveyor Belt Longitudinal Tear. IEEE Access, 7:120202-120213, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.