Dynamic Functional Network Analysis in Mild Traumatic Brain Injury

Wenshuai Hou, Chandler Sours, Li Jiang, Steve Roys, Jiachen Zhuo, Joseph JáJá, Rao P. Gullapalli. Dynamic Functional Network Analysis in Mild Traumatic Brain Injury. Brain Connectivity, 9(6):475-487, 2019. [doi]

Authors

Wenshuai Hou

This author has not been identified. Look up 'Wenshuai Hou' in Google

Chandler Sours

This author has not been identified. Look up 'Chandler Sours' in Google

Li Jiang

This author has not been identified. Look up 'Li Jiang' in Google

Steve Roys

This author has not been identified. Look up 'Steve Roys' in Google

Jiachen Zhuo

This author has not been identified. Look up 'Jiachen Zhuo' in Google

Joseph JáJá

This author has not been identified. Look up 'Joseph JáJá' in Google

Rao P. Gullapalli

This author has not been identified. Look up 'Rao P. Gullapalli' in Google