A self-organizing multimodal multi-objective pigeon-inspired optimization algorithm

Yi Hu, Jie Wang, Jing J. Liang, Kunjie Yu, Hui Song, Qianqian Guo, Caitong Yue, Yanli Wang. A self-organizing multimodal multi-objective pigeon-inspired optimization algorithm. Science in China Series F: Information Sciences, 62(7):70206, 2019. [doi]

Authors

Yi Hu

This author has not been identified. Look up 'Yi Hu' in Google

Jie Wang

This author has not been identified. Look up 'Jie Wang' in Google

Jing J. Liang

This author has not been identified. Look up 'Jing J. Liang' in Google

Kunjie Yu

This author has not been identified. Look up 'Kunjie Yu' in Google

Hui Song

This author has not been identified. Look up 'Hui Song' in Google

Qianqian Guo

This author has not been identified. Look up 'Qianqian Guo' in Google

Caitong Yue

This author has not been identified. Look up 'Caitong Yue' in Google

Yanli Wang

This author has not been identified. Look up 'Yanli Wang' in Google