mirTrans: a resource of transcriptional regulation on microRNAs for human cell lines

Xu Hua, Rongjun Tang, Xiuxiu Xu, Zhi Wang, Qi Xu, Luxiao Chen, Edgar Wingender, Jie Li, Chenyu Zhang, Jin Wang. mirTrans: a resource of transcriptional regulation on microRNAs for human cell lines. Nucleic Acids Research, 46(Database-Issue), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.