Bayesian Edge Detector Using Deformable Directivity-Aware Sampling Window

Ren-Jie Huang, Jung-Hua Wang, Chun-Shun Tseng, Zhe-Wei Tu, Kai-Chun Chiang. Bayesian Edge Detector Using Deformable Directivity-Aware Sampling Window. Entropy, 22(10):1080, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.