An Entropy-Based Anti-Noise Method for Reducing Ranging Error in Photon Counting Lidar

Mingwei Huang, Zijing Zhang, Jiaheng Xie, Jiahuan Li, Yuan Zhao. An Entropy-Based Anti-Noise Method for Reducing Ranging Error in Photon Counting Lidar. Entropy, 23(11):1499, 2021. [doi]

Authors

Mingwei Huang

This author has not been identified. Look up 'Mingwei Huang' in Google

Zijing Zhang

This author has not been identified. Look up 'Zijing Zhang' in Google

Jiaheng Xie

This author has not been identified. Look up 'Jiaheng Xie' in Google

Jiahuan Li

This author has not been identified. Look up 'Jiahuan Li' in Google

Yuan Zhao

This author has not been identified. Look up 'Yuan Zhao' in Google