A Study of Coal Fire Propagation with Remotely Sensed Thermal Infrared Data

Hongyuan Huo, Zhuoya Ni, Caixia Gao, Enyu Zhao, Yuze Zhang, Yi Lian, Huili Zhang, Shiyue Zhang, Xiaoguang Jiang, Xianfeng Song, Ping Zhou, Tiejun Cui. A Study of Coal Fire Propagation with Remotely Sensed Thermal Infrared Data. Remote Sensing, 7(3):3088-3113, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.