Over-10-dBm output uni-traveling-carrier photodiode module integrating a power amplifier for wireless transmissions in the 125-GHz band

Hiroshi Ito, Tomofumi Furuta, Toshihiko Kosugi, Akihiko Hirata, Hiroyuki Takahashi, Yoshifumi Muramoto, Masami Tokumitsu, Yasuhiro Sato, Tadao Nagatsuma, Tadao Ishibashi. Over-10-dBm output uni-traveling-carrier photodiode module integrating a power amplifier for wireless transmissions in the 125-GHz band. IEICE Electronic Express, 2(16):446-450, 2005. [doi]

Abstract

Abstract is missing.