A content search system considering the activity and context of a mobile user

Mayu Iwata, Hiroki Miyamoto, Takahiro Hara, Daijiro Komaki, Kentaro Shimatani, Tomohiro Mashita, Kiyoshi Kiyokawa, Toshiaki Uemukai, Gen Hattori, Shojiro Nishio, Haruo Takemura. A content search system considering the activity and context of a mobile user. Personal and Ubiquitous Computing, 17(5):1035-1050, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.