Normally Off ECG SoC With Non-Volatile MCU and Noise Tolerant Heartbeat Detector

Shintaro Izumi, Ken Yamashita, Masanao Nakano, Shusuke Yoshimoto, Tomoki Nakagawa, Yozaburo Nakai, Hiroshi Kawaguchi, Hiromitsu Kimura, Kyoji Marumoto, Takaaki Fuchikami, Yoshikazu Fujimori, Hiroshi Nakajima, Toshikazu Shiga, Masahiko Yoshimoto. Normally Off ECG SoC With Non-Volatile MCU and Noise Tolerant Heartbeat Detector. IEEE Trans. Biomed. Circuits and Systems, 9(5):641-651, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.