Diverse data! Diverse schemata?

Krzysztof Janowicz, Cogan Shimizu, Pascal Hitzler, Gengchen Mai, Shirly Stephen, Rui Zhu 0008, Ling Cai, Lu Zhou, Mark Schildhauer, Zilong Liu, Zhangyu Wang, Meilin Shi. Diverse data! Diverse schemata?. Semantic Web, 13(1):1-3, 2022. [doi]

Authors

Krzysztof Janowicz

This author has not been identified. Look up 'Krzysztof Janowicz' in Google

Cogan Shimizu

This author has not been identified. Look up 'Cogan Shimizu' in Google

Pascal Hitzler

This author has not been identified. Look up 'Pascal Hitzler' in Google

Gengchen Mai

This author has not been identified. Look up 'Gengchen Mai' in Google

Shirly Stephen

This author has not been identified. Look up 'Shirly Stephen' in Google

Rui Zhu 0008

This author has not been identified. Look up 'Rui Zhu 0008' in Google

Ling Cai

This author has not been identified. Look up 'Ling Cai' in Google

Lu Zhou

This author has not been identified. Look up 'Lu Zhou' in Google

Mark Schildhauer

This author has not been identified. Look up 'Mark Schildhauer' in Google

Zilong Liu

This author has not been identified. Look up 'Zilong Liu' in Google

Zhangyu Wang

This author has not been identified. Look up 'Zhangyu Wang' in Google

Meilin Shi

This author has not been identified. Look up 'Meilin Shi' in Google