Diverse data! Diverse schemata?

Krzysztof Janowicz, Cogan Shimizu, Pascal Hitzler, Gengchen Mai, Shirly Stephen, Rui Zhu 0008, Ling Cai, Lu Zhou, Mark Schildhauer, Zilong Liu, Zhangyu Wang, Meilin Shi. Diverse data! Diverse schemata?. Semantic Web, 13(1):1-3, 2022. [doi]

Bibliographies