Secure Outsourced Matrix Computation and Application to Neural Networks

Xiaoqian Jiang, Miran Kim, Kristin E. Lauter, Yongsoo Song. Secure Outsourced Matrix Computation and Application to Neural Networks. IACR Cryptology ePrint Archive, 2018:1041, 2018. [doi]

Authors

Xiaoqian Jiang

This author has not been identified. Look up 'Xiaoqian Jiang' in Google

Miran Kim

This author has not been identified. Look up 'Miran Kim' in Google

Kristin E. Lauter

This author has not been identified. Look up 'Kristin E. Lauter' in Google

Yongsoo Song

This author has not been identified. Look up 'Yongsoo Song' in Google