RDMM: Runtime dynamic migration mechanism of distributed cache for reconfigurable array processor

Lin Jiang, Yang Liu, Rui Shan, Yani Feng, Yuan Zhang, Xiaoyan Xie. RDMM: Runtime dynamic migration mechanism of distributed cache for reconfigurable array processor. Integration, 72:82-91, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.