Cyber physics system: a review

Changbin Jiang, Ying Ma, Hong Chen, Yangyin Zheng, Shan Gao, Shengxue Cheng. Cyber physics system: a review. Library Hi Tech, 38(1):105-116, 2020. [doi]

Authors

Changbin Jiang

This author has not been identified. Look up 'Changbin Jiang' in Google

Ying Ma

This author has not been identified. Look up 'Ying Ma' in Google

Hong Chen

This author has not been identified. Look up 'Hong Chen' in Google

Yangyin Zheng

This author has not been identified. Look up 'Yangyin Zheng' in Google

Shan Gao

This author has not been identified. Look up 'Shan Gao' in Google

Shengxue Cheng

This author has not been identified. Look up 'Shengxue Cheng' in Google