SEdb: a comprehensive human super-enhancer database

Yong Jiang, Fengcui Qian, Xuefeng Bai, Yuejuan Liu, Qiuyu Wang, Bo Ai, Xiaole Han, Shanshan Shi, Jian Zhang, Xuecang Li, Zhidong Tang, Qi Pan, Yuezhu Wang, Fan Wang, Chunquan Li. SEdb: a comprehensive human super-enhancer database. Nucleic Acids Research, 47(Database-Issue), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.