Brain Extraction Using Active Contour Neighborhood-Based Graph Cuts Model

Shaofeng Jiang, Yu Wang, Xuxin Zhou, Zhen Chen 0004, Suhua Yang. Brain Extraction Using Active Contour Neighborhood-Based Graph Cuts Model. Symmetry, 12(4):559, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.