A fuzzy matching model with Hurwicz criteria for one-shot multi-attribute exchanges in E-brokerage

Zhong-Zhong Jiang, Ruiyou Zhang, Zhi-Ping Fan, Xiaohong Chen. A fuzzy matching model with Hurwicz criteria for one-shot multi-attribute exchanges in E-brokerage. FO & DM, 14(1):77-96, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.