Detecting dense text in natural images

Dianzhuan Jiang, Shengsheng Zhang, Yaping Huang, Qi Zou, Xingyuan Zhang, Mengyang Pu, Junbo Liu. Detecting dense text in natural images. IET Computer Vision, 14(8):597-604, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.