A Privacy-Preserving Reauthentication Scheme for Mobile Wireless Sensor Networks

Shunrong Jiang, Jiapeng Zhang, Jingjun Miao, Conghua Zhou. A Privacy-Preserving Reauthentication Scheme for Mobile Wireless Sensor Networks. IJDSN, 2013, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.