Noise Suppression in Image-Domain Multi-Material Decomposition for Dual-Energy CT

Yangkang Jiang, Xiaoqun Zhang, Ke Sheng, Tianye Niu, Yi Xue, Qihui Lyu, Lei Xu, Chen Luo, Pengfei Yang, Chunlin Yang, Jing Wang, Xi Hu. Noise Suppression in Image-Domain Multi-Material Decomposition for Dual-Energy CT. IEEE Trans. Biomed. Engineering, 67(2):523-535, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.