PostMan: Rapidly Mitigating Bursty Traffic by Offloading Packet Processing

Panpan Jin, Jian Guo, Yikai Xiao, Rong Shi, Yipei Niu, Fangming Liu, Chen Qian, Yang Wang. PostMan: Rapidly Mitigating Bursty Traffic by Offloading Packet Processing. In Dahlia Malkhi, Dan Tsafrir, editors, 2019 USENIX Annual Technical Conference, USENIX ATC 2019, Renton, WA, USA, July 10-12, 2019. pages 849-862, USENIX Association, 2019. [doi]

@inproceedings{JinGXSNLQW19,
 title = {PostMan: Rapidly Mitigating Bursty Traffic by Offloading Packet Processing},
 author = {Panpan Jin and Jian Guo and Yikai Xiao and Rong Shi and Yipei Niu and Fangming Liu and Chen Qian and Yang Wang},
 year = {2019},
 url = {https://www.usenix.org/conference/atc19/presentation/jin},
 researchr = {https://researchr.org/publication/JinGXSNLQW19},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {849-862},
 booktitle = {2019 USENIX Annual Technical Conference, USENIX ATC 2019, Renton, WA, USA, July 10-12, 2019},
 editor = {Dahlia Malkhi and Dan Tsafrir},
 publisher = {USENIX Association},
}