Adaptive finite-time consensus of a class of disturbed multi-agent systems

Xiao-Zheng Jin, Xianfeng Zhao, Jiahu Qin, Wei Xing Zheng, Yu Kang. Adaptive finite-time consensus of a class of disturbed multi-agent systems. J. Franklin Institute, 355(11):4644-4664, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.