T-CNN: Tubelets With Convolutional Neural Networks for Object Detection From Videos

Kai Kang, Hongsheng Li, Junjie Yan, Xingyu Zeng, Bin Yang, Tong Xiao, Cong Zhang, Zhe Wang 0006, Ruohui Wang, Xiaogang Wang, Wanli Ouyang. T-CNN: Tubelets With Convolutional Neural Networks for Object Detection From Videos. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 28(10):2896-2907, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.