Enhancing Lexical Translation Consistency for Document-Level Neural Machine Translation

Xiaomian Kang, Yang Zhao, Jiajun Zhang, Chengqing Zong. Enhancing Lexical Translation Consistency for Document-Level Neural Machine Translation. ACM Trans. Asian Lang. Inf. Process., 21(3), 2022. [doi]

Authors

Xiaomian Kang

This author has not been identified. Look up 'Xiaomian Kang' in Google

Yang Zhao

This author has not been identified. Look up 'Yang Zhao' in Google

Jiajun Zhang

This author has not been identified. Look up 'Jiajun Zhang' in Google

Chengqing Zong

This author has not been identified. Look up 'Chengqing Zong' in Google