Web Access to Large Audiovisual Assets Based on User Preferences

Kostas Karpouzis, George Moschovitis, Klimis S. Ntalianis, Spiros Ioannou, Stefanos D. Kollias. Web Access to Large Audiovisual Assets Based on User Preferences. Multimedia Tools Appl., 22(3):215-234, 2004. [doi]

Authors

Kostas Karpouzis

This author has not been identified. Look up 'Kostas Karpouzis' in Google

George Moschovitis

This author has not been identified. Look up 'George Moschovitis' in Google

Klimis S. Ntalianis

This author has not been identified. Look up 'Klimis S. Ntalianis' in Google

Spiros Ioannou

This author has not been identified. Look up 'Spiros Ioannou' in Google

Stefanos D. Kollias

This author has not been identified. Look up 'Stefanos D. Kollias' in Google