A Neural Network Approach for 3-D Object Recognition

Tsuyoshi Kawaguchi, Tatsuya Setoguchi. A Neural Network Approach for 3-D Object Recognition. In ISCAS. pages 315-318, 1994.

Authors

Tsuyoshi Kawaguchi

This author has not been identified. Look up 'Tsuyoshi Kawaguchi' in Google

Tatsuya Setoguchi

This author has not been identified. Look up 'Tatsuya Setoguchi' in Google