11C-methionine positron emission tomography for glioma

Manabu Kinoshita, Naoya Hashimoto, Tetsu Goto, Takufumi Yanagisawa, Yoshiko Okita, Naoki Kagawa, Haruhiko Kishima, Hisashi Tanaka, Norihiko Fujita, Eku Shimosegawa, Jun Hatazawa, Toshiki Yoshimine. 11C-methionine positron emission tomography for glioma. NeuroImage, 45(2):312-318, 2009. [doi]

@article{KinoshitaHGYOKKTFSHY09,
 title = {11C-methionine positron emission tomography for glioma},
 author = {Manabu Kinoshita and Naoya Hashimoto and Tetsu Goto and Takufumi Yanagisawa and Yoshiko Okita and Naoki Kagawa and Haruhiko Kishima and Hisashi Tanaka and Norihiko Fujita and Eku Shimosegawa and Jun Hatazawa and Toshiki Yoshimine},
 year = {2009},
 doi = {10.1016/j.neuroimage.2008.11.034},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.11.034},
 researchr = {https://researchr.org/publication/KinoshitaHGYOKKTFSHY09},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {NeuroImage},
 volume = {45},
 number = {2},
 pages = {312-318},
}