A p-norm singular value decomposition method for robust tumor clustering

Xiangzhen Kong, Jin-Xing Liu, Chun-Hou Zheng, Mi-Xiao Hou, Yao Lu. A p-norm singular value decomposition method for robust tumor clustering. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 600-605, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.