AI in Greece: The Case of Research on Linked Geospa al Data

Manolis Koubarakis, George A. Vouros, Georgios Chalkiadakis, Vassilis P. Plagianakos, Christos Tjortjis, Ergina Kavallieratou, Dimitris Vrakas, Nikolaos Mavridis, Georgios Petasis, Konstantinos Blekas, Anastasia Krithara. AI in Greece: The Case of Research on Linked Geospa al Data. AI Magazine, 39(2):91-96, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.