Towards fault adaptive routing in metasurface controller networks

Dimitrios Kouzapas, Constantinos Skitsas, Taqwa Saeed, Vassos Soteriou, Marios Lestas, Anna Philippou, Sergi Abadal, Christos Liaskos, Loukas Petrou, Julius Georgiou, Andreas Pitsillides. Towards fault adaptive routing in metasurface controller networks. Journal of Systems Architecture, 106:101703, 2020. [doi]

@article{KouzapasSSSLPAL20,
 title = {Towards fault adaptive routing in metasurface controller networks},
 author = {Dimitrios Kouzapas and Constantinos Skitsas and Taqwa Saeed and Vassos Soteriou and Marios Lestas and Anna Philippou and Sergi Abadal and Christos Liaskos and Loukas Petrou and Julius Georgiou and Andreas Pitsillides},
 year = {2020},
 doi = {10.1016/j.sysarc.2019.101703},
 url = {https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2019.101703},
 researchr = {https://researchr.org/publication/KouzapasSSSLPAL20},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {Journal of Systems Architecture},
 volume = {106},
 pages = {101703},
}