A 130-nm CMOS 95-mm:::2::: 1-Gb Multilevel AG-AND-Type Flash Memory with 10-MB/s Programming Throughput

Hideaki Kurata, Shunichi Saeki, Takashi Kobayashi, Yoshitaka Sasago, Tsuyoshi Arigane, Keiichi Yoshida, Yoshinori Takase, Takayuki Yoshitake, Osamu Tsuchiya, Yoshinori Ikeda, Shunichi Narumi, Michitaro Kanamitsu, Kazuto Izawa, Kazunori Furusawa. A 130-nm CMOS 95-mm:::2::: 1-Gb Multilevel AG-AND-Type Flash Memory with 10-MB/s Programming Throughput. IEICE Transactions, 89-C(10):1469-1479, 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.