BigDataStack: A Holistic Data-Driven Stack for Big Data Applications and Operations

Dimosthenis Kyriazis, Christos Doulkeridis, Panagiotis Gouvas, Ricardo Jiménez-Peris, Ana Juan Ferrer, Leonidas Kallipolitis, Pavlos Kranas, George Kousiouris, Craig Macdonald, Richard McCreadie, Yosef Moatti, Apostolos Papageorgiou, Marta Patiño-Martínez, Stathis Plitsos, Dimitrios Poulopoulos, Antonio Paradell, Amaryllis Raouzaiou, Paula Ta-Shma, Valerio Vianello. BigDataStack: A Holistic Data-Driven Stack for Big Data Applications and Operations. In 2018 IEEE International Congress on Big Data, BigData Congress 2018, San Francisco, CA, USA, July 2-7, 2018. pages 237-241, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.