Virtual Story in Cyberspace: Valley of Geysers, Kamchatka

Andrey Leonov, Alexander Serebrov, Mikhail Anikushkin, Dmitriy Belosokhov, Alexander Bobkov, Evgeny Eremchenko, Pavel Frolov, Ilya Kazanskiy, Andrey Klimenko, Stanislav V. Klimenko, Viktoria Leonova, Andrey Rashidov, Vasil Urazmetov, Valeriy Droznin, Viktor Dvigalo, Vladimir Leonov, Sergey Samoylenko, Alexander Aleynikov, Tikhon Shpilenok. Virtual Story in Cyberspace: Valley of Geysers, Kamchatka. In 2010 International Conference on CyberWorlds, Singapore, October 20-22, 2010. pages 247-253, IEEE Computer Society, 2010. [doi]

@inproceedings{LeonovSABBEFKKKLRUDDLSAS10,
 title = {Virtual Story in Cyberspace: Valley of Geysers, Kamchatka},
 author = {Andrey Leonov and Alexander Serebrov and Mikhail Anikushkin and Dmitriy Belosokhov and Alexander Bobkov and Evgeny Eremchenko and Pavel Frolov and Ilya Kazanskiy and Andrey Klimenko and Stanislav V. Klimenko and Viktoria Leonova and Andrey Rashidov and Vasil Urazmetov and Valeriy Droznin and Viktor Dvigalo and Vladimir Leonov and Sergey Samoylenko and Alexander Aleynikov and Tikhon Shpilenok},
 year = {2010},
 doi = {10.1109/CW.2010.42},
 url = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/CW.2010.42},
 researchr = {https://researchr.org/publication/LeonovSABBEFKKKLRUDDLSAS10},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {247-253},
 booktitle = {2010 International Conference on CyberWorlds, Singapore, October 20-22, 2010},
 publisher = {IEEE Computer Society},
 isbn = {978-0-7695-4215-7},
}