The human mediodorsal thalamus: Organization, connectivity, and function

Kaixin Li, Lingzhong Fan, Yue Cui, Xuehu Wei, Yini He, Jiyue Yang, Yuheng Lu, Wen Li, Weiyang Shi, Long Cao, Luqi Cheng, Ang Li, Bo You, Tianzi Jiang. The human mediodorsal thalamus: Organization, connectivity, and function. NeuroImage, 249:118876, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.