A Network Behavior-Based Botnet Detection Mechanism Using PSO and K-means

Shing-Han Li, Yu-Cheng Kao, Zong-Cyuan Zhang, Ying-Ping Chuang, David C. Yen. A Network Behavior-Based Botnet Detection Mechanism Using PSO and K-means. ACM Trans. Management Inf. Syst., 6(1):3, 2015. [doi]

Authors

Shing-Han Li

This author has not been identified. Look up 'Shing-Han Li' in Google

Yu-Cheng Kao

This author has not been identified. Look up 'Yu-Cheng Kao' in Google

Zong-Cyuan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Zong-Cyuan Zhang' in Google

Ying-Ping Chuang

This author has not been identified. Look up 'Ying-Ping Chuang' in Google

David C. Yen

This author has not been identified. Look up 'David C. Yen' in Google