A Network Behavior-Based Botnet Detection Mechanism Using PSO and K-means

Shing-Han Li, Yu-Cheng Kao, Zong-Cyuan Zhang, Ying-Ping Chuang, David C. Yen. A Network Behavior-Based Botnet Detection Mechanism Using PSO and K-means. ACM Trans. Management Inf. Syst., 6(1):3, 2015. [doi]

Bibliographies