Combining Multi-level Loss for Image Denoising

Fei Li, Nailiang Kuang, Jiangbin Zheng, Qianru Wei, Yue Xi, Yanrong Guo. Combining Multi-level Loss for Image Denoising. In Jinchang Ren, Amir Hussain, Huimin Zhao 0001, Kaizhu Huang, Jiangbin Zheng, Jun Cai, Rongjun Chen, Yinyin Xiao, editors, Advances in Brain Inspired Cognitive Systems - 10th International Conference, BICS 2019, Guangzhou, China, July 13-14, 2019, Proceedings. Volume 11691 of Lecture Notes in Computer Science, pages 423-432, Springer, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.