exoRBase: a database of circRNA, lncRNA and mRNA in human blood exosomes

Shengli Li, Yuchen Li, Bing Chen, Jingjing Zhao, Shulin Yu, Yan Tang, Qiupeng Zheng, Yan Li, Peng Wang, Xianghuo He, Shenglin Huang. exoRBase: a database of circRNA, lncRNA and mRNA in human blood exosomes. Nucleic Acids Research, 46(Database-Issue), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.