An Integrated Altitude Control Design for a Tail-Sitter UAV Equipped With Turbine Engines

Huanyu Li 0002, Chunwen Li, Hangyu Li, Yingjie Li, Zhipeng Xing. An Integrated Altitude Control Design for a Tail-Sitter UAV Equipped With Turbine Engines. IEEE Access, 5:10941-10952, 2017. [doi]

Authors

Huanyu Li 0002

This author has not been identified. Look up 'Huanyu Li 0002' in Google

Chunwen Li

This author has not been identified. Look up 'Chunwen Li' in Google

Hangyu Li

This author has not been identified. Look up 'Hangyu Li' in Google

Yingjie Li

This author has not been identified. Look up 'Yingjie Li' in Google

Zhipeng Xing

This author has not been identified. Look up 'Zhipeng Xing' in Google