The Effect of MAC Parameters on Energy Efficiency and Delay in Wireless Sensor Networks

Zhihua Li, Bin Lian, Zhongcheng Wei, Liang Xue, Jijun Zhao. The Effect of MAC Parameters on Energy Efficiency and Delay in Wireless Sensor Networks. JNW, 9(4):889-895, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.