Efficient and Accelerated Online Learning for Sparse Group Lasso

Zhi-jie Li, Yuan-xiang Li, Feng Wang, Fei Yu, Zheng-Long Xiang. Efficient and Accelerated Online Learning for Sparse Group Lasso. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 1171-1177, IEEE, 2014. [doi]

Authors

Zhi-jie Li

This author has not been identified. Look up 'Zhi-jie Li' in Google

Yuan-xiang Li

This author has not been identified. Look up 'Yuan-xiang Li' in Google

Feng Wang

This author has not been identified. Look up 'Feng Wang' in Google

Fei Yu

This author has not been identified. Look up 'Fei Yu' in Google

Zheng-Long Xiang

This author has not been identified. Look up 'Zheng-Long Xiang' in Google