TRlnc: a comprehensive database for human transcriptional regulatory information of lncRNAs

Yanyu Li, Xuecang Li, Yongsan Yang, Meng Li, Fengcui Qian, Zhidong Tang, Jianmei Zhao, Jian Zhang, Xuefeng Bai, Yong Jiang, JianYuan Zhou, Yuexin Zhang, Liwei Zhou, Jianjun Xie, Enmin Li, Qiuyu Wang, Chunquan Li 0002. TRlnc: a comprehensive database for human transcriptional regulatory information of lncRNAs. Briefings in Bioinformatics, 22(2):1929-1939, 2021. [doi]

@article{LiLYLQTZZBJZZZX21,
 title = {TRlnc: a comprehensive database for human transcriptional regulatory information of lncRNAs},
 author = {Yanyu Li and Xuecang Li and Yongsan Yang and Meng Li and Fengcui Qian and Zhidong Tang and Jianmei Zhao and Jian Zhang and Xuefeng Bai and Yong Jiang and JianYuan Zhou and Yuexin Zhang and Liwei Zhou and Jianjun Xie and Enmin Li and Qiuyu Wang and Chunquan Li 0002},
 year = {2021},
 doi = {10.1093/bib/bbaa011},
 url = {https://doi.org/10.1093/bib/bbaa011},
 researchr = {https://researchr.org/publication/LiLYLQTZZBJZZZX21},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {Briefings in Bioinformatics},
 volume = {22},
 number = {2},
 pages = {1929-1939},
}