A deep dive into user display names across social networks

Yongjun Li, You Peng, Zhen Zhang, Mingjie Wu, Quanqing Xu, Hongzhi Yin. A deep dive into user display names across social networks. Inf. Sci., 447:186-204, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.