Placebo Analgesia Changes Alpha Oscillations Induced by Tonic Muscle Pain: EEG Frequency Analysis Including Data during Pain Evaluation

Linling Li, Hui Wang, Xijie Ke, Xiaowu Liu, Yuan Yuan, Deren Zhang, Donglin Xiong, Yunhai Qiu. Placebo Analgesia Changes Alpha Oscillations Induced by Tonic Muscle Pain: EEG Frequency Analysis Including Data during Pain Evaluation. Front. Comput. Neurosci., 2016:45, 2016. [doi]

No reviews for this publication, yet.