Walking with Perception: Efficient Random Walk Sampling via Common Neighbor Awareness

Yongkun Li, Zhiyong Wu, Shuai Lin, Hong Xie 0004, Min Lv, Yinlong Xu, John C. S. Lui. Walking with Perception: Efficient Random Walk Sampling via Common Neighbor Awareness. In 35th IEEE International Conference on Data Engineering, ICDE 2019, Macao, China, April 8-11, 2019. pages 962-973, IEEE, 2019. [doi]

Authors

Yongkun Li

This author has not been identified. Look up 'Yongkun Li' in Google

Zhiyong Wu

This author has not been identified. Look up 'Zhiyong Wu' in Google

Shuai Lin

This author has not been identified. Look up 'Shuai Lin' in Google

Hong Xie 0004

This author has not been identified. Look up 'Hong Xie 0004' in Google

Min Lv

This author has not been identified. Look up 'Min Lv' in Google

Yinlong Xu

This author has not been identified. Look up 'Yinlong Xu' in Google

John C. S. Lui

This author has not been identified. Look up 'John C. S. Lui' in Google