Feedforward Control With Disturbance Prediction for Linear Discrete-Time Systems

Xian Li, Qing-Guo Wang, Xiaocong Li, Kok Kiong Tan, Lihua Xie. Feedforward Control With Disturbance Prediction for Linear Discrete-Time Systems. IEEE Trans. Contr. Sys. Techn., 27(6):2340-2350, 2019. [doi]

Authors

Xian Li

This author has not been identified. Look up 'Xian Li' in Google

Qing-Guo Wang

This author has not been identified. Look up 'Qing-Guo Wang' in Google

Xiaocong Li

This author has not been identified. Look up 'Xiaocong Li' in Google

Kok Kiong Tan

This author has not been identified. Look up 'Kok Kiong Tan' in Google

Lihua Xie

This author has not been identified. Look up 'Lihua Xie' in Google