Extreme-constrained spatial-spectral corner detector for image-level hyperspectral image classification

Yanshan Li, Jianjie Xu, Rongjie Xia, Qinghua Huang, Weixin Xie, Xuelong Li. Extreme-constrained spatial-spectral corner detector for image-level hyperspectral image classification. Pattern Recognition Letters, 109:110-119, 2018. [doi]

Authors

Yanshan Li

This author has not been identified. Look up 'Yanshan Li' in Google

Jianjie Xu

This author has not been identified. Look up 'Jianjie Xu' in Google

Rongjie Xia

This author has not been identified. Look up 'Rongjie Xia' in Google

Qinghua Huang

This author has not been identified. Look up 'Qinghua Huang' in Google

Weixin Xie

This author has not been identified. Look up 'Weixin Xie' in Google

Xuelong Li

This author has not been identified. Look up 'Xuelong Li' in Google