Normalization and dropout for stochastic computing-based deep convolutional neural networks

Ji Li 0006, Zihao Yuan, Zhe Li 0001, Ao Ren, Caiwen Ding, Jeffrey Draper, Shahin Nazarian, Qinru Qiu, Bo Yuan 0001, Yanzhi Wang. Normalization and dropout for stochastic computing-based deep convolutional neural networks. Integration, 65:395-403, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.